Förskolan Fyrklövern: 0325- 71269

 

Förskolechef Johanna Engman: 070- 315 10 90 

E-mail: forskolechef.fyrklovern@gmail.com

 

Ordförande Lillemor Andersson: 073- 320 15 91

E- mail: styrelsen.fyrklovern@gmail.com

Telefon: 0325- 712 69

Adress: Augustivägen 5, 514 40 Limmared

E-mailadress: forskolechef@forskolanfyrklovern.se