Varför välja Fyrklövern?

 

Vi på Fyrklövern arbetar hela tiden för barnen och familjernas bästa. Vi vill vara det bästa alternativet till barnsomsorg i Limmared med omnejd.

 


För att underlätta för vårdnadshavare och barn står vi för blöjor till de barn som behöver det. 

Våra barngrupper är avsevärt mindre än i de kommunala alternativen. 

Vi är en liten förskola som skapar trygghet för både barn och familjer.

Förskolans styrelse arbetar för att verksamheten ska vara barnens arena, där de ska ges möjlighet att utvecklas och lära på ett lekfullt sätt.

Personalen som arbetar på förskolan är utbildad och använder förskolans läroplan och skollagen vid planering av verksamheten. Utöver detta genomförs årligen olika fortbildningssatsningar för all personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läroplanen för förskolan är väl förankrad i verksamheten.

 

Förskolan står för blöjor

  

 Vi följer Skolverkets rekommendationer kring barngruppers storlek.

 

Maten som serveras kommer från Värdshuset i Limmared

 

Tryggheten i att möta samma personalgrupp

 

Stor möjlighet till föräldrainflytande

 

Förskolan är belägen på en lugn gata med närhet till skog och lekparker.

 

Engagerad och utbildad personal

 

En styrelse som verkar för barnens bästa

 

 

 

I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. 

Lpfö 98 rev. 2016