10 anledningar att välja Fyrklövern

 

Vi på Fyrklövern arbetar hela tiden för barnen och familjernas bästa. Vi vill vara det bästa alternativet till barnsomsorg i Limmared med omnejd.

 

Barnomsorgsavgiften är reducerad till 75% av den kommunala avgiften och varje Juli månad är avgiftsfri.

För att underlätta för vårdnadshavare och barn står vi för blöjor till de barn som behöver det. 

Våra barngrupper är avsevärt mindre än i de kommunala alternativen. 

Vi är en liten förskola som skapar trygghet för både barn och familjer.

Förskolans styrelse arbetar för att verksamheten ska vara barnens arena, där de ska ges möjlighet att utvecklas och lära på ett lekfullt sätt.

Personalen som arbetar på förskolan är utbildad och använder förskolans läroplan och skollagen vid planering av verksamheten. Utöver detta genomförs årligen olika fortbildningssatsningar för all personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Reducerad barnomsorgsavgift

 

2. Förskolan står för blöjor

 

3. Avgiftsfri månad

 

4. Vi följer Skolverkets rekommendationer kring barngruppers storlek.

 

5. Maten som serveras kommer från Värdshuset i Limmared

 

6. Tryggheten i att möta samma personalgrupp

 

7. Stor möjlighet till föräldrainflytande

 

8. Förskolan är belägen på en lugn gata med närhet till skog och lekparker.

 

9. Engagerad och utbildad personal

 

10. En styrelse som verkar för barnens bästa

 

 

 

I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. 

Lpfö 98 rev. 2016

Telefon: 070-387 12 69,  070-687 12 69

Adress: Augustivägen 5, 514 40 Limmared

E-mailadress: forskolechef@forskolanfyrklovern.se